ØkononomiBistand

Produkter

ØkonomiBistand leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive. Våre kunder er alle typer virksomheter, fra små bedrifter til internasjonale konsern

Våre kjerneområder er økonomi, logistikk, kasseløsninger, CRM og lønn. Vi er totalleverandør av løsningene. Det innebærer at vi gjennomfører forprosjekt for å analysere og komme med løsningsforslag, samt ta ansvar for implementering, tilpasninger, opplæring, drift og løpende oppfølging. Opplæring er en del av dette og skjer enten bedriftsinternt eller via ulike kurs i henhold til halvårlige kursoversikter.

Våre produkter

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive