Lønn og personalsystemer

ØkonomiBistand tilbyr lønns-, personal- og reieseregningssystemer fra de 2 ledende leverandørene i Norge. Visma Software Norge og Huldt & Lillevik er de 2 leverandørene de fleste forbinder med lønnssystemer i Norge. Vårt bistandssenter hjelper deg med lønnsfaglige spørsmål i tillegg til systemspesifikke.

VISMA LØNN
Med Visma Lønn er det enkelte å forholde seg til Altinn, tjenestepensjon, AA-register, sykepenger/NAV, hendelser, personal, lønnsfaget og reiseregninger. Visma Lønn kombinerer det beste av tradisjonell lønnsfunksjonalitet, med det siste av nettbaserte løsninger og mobilapper. 

VISMA.NET PAYROLL
Nettbasert lønnssystem for både store og små bedrifter. Alt foregår i skyen, så derfor trenger du ingen lokal installasjon eller vedlikehold. Du har tilgang til løsningen uansett hvor du er, fra alle enheter. Visma.net Payroll gir deg som lønningsansvarlig full overikt og kontroll i sanntid. 

VISMA.NET EXPENSE
Glem papirkvitteringerene - med Visma.net Expense tar du enkelt bilde av kvitteringen med mobilen din og laster den opp. Ved å koble kredittkortet til løsningen og bruke en app for å registrere kjøreutgifter via GPS blir det enda enklere å føre reiseregninger - både for deg som registrerer og deg som godkjenner reiseregninger.

HULDT OG LILLEVIK LØNN 5.0
Alt som er kjent og trygt i System 4 vil du også finne igjen i Lønn 5.0. I tillegg vil du få flere muligheter/ funksjoner enn det du har i dag. Altinn er nå integrert i lønnssystemet slik at du kan sende rapportering til Altinn direkte fra lønns- systemet i stedet for å ha egen Altinn Monitor og du kan arbeide med flere skjermbilder oppe samtidig med den økte oversikten og de effektivitets- forbedringer dette gir deg.

KONTAKT ØKONOMIBISTAND

Navn
Firma
E-post
Mobil
Din henvendelse