Lønn og personalsystemer


ØkonomiBistand tilbyr lønns-, personal- og reieseregningssystemer fra de 2 ledende leverandørene i Norge. Visma Software Norge og Aditro (Huldt & Lillevik) er de 2 leverandørene de fleste forbinder med lønnssystemer i Norge. Vårt bistandssenter hjelper deg med lønnsfaglige spørsmål i tillegg til systemspesifikke.