Huldt & Lillevik Oppfølging

Et perfekt lederverktøy som reduserer sykefraværet. Oppfølging er også integrert mot Lønn 5.0 og andre lønnssystemer.

H&L Oppfølging

Huldt & Lillevik tilbyr nå et nytt system for deg som leder. Huldt & Lillevik Oppfølging er et styringsverktøy som forbedrer oppfølging av sykefravær og senker fraværet vesentlig.

Det gir oversiktlig kontroll og rapportering på alle nivåer i organisasjonen. Alle ansatte sikres lik oppfølging. Alle myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Verktøyet gir tettere og raskere oppfølging av den ansatte, bedre trivsel i avdelingene som følge av et tilrettelagt system, økt kvalitet og kvantitet på dokumentasjonen. Dette er lettfattelig arbeidsredskap for ledere med oppfølgingsansvar.

Huldt & Lillevik Oppfølging er integrert mot Lønn 5.0, men fungerer også mot andre lønnssystemer.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive