Visma Ansattportal

Dine ansatte kan selv registrere reiseregninger, utlegg, overtid, fravær, ferieønsker og personlige opplysninger på en enkel måte

Ansattportal

Elektronisk tilgang
Registrering av reiseregninger, utlegg, overtid, fravær, ferieønsker og personlige opplysninger blir umiddelbart tilgjengelig i lønnssystemet og deretter økonomisystemet. Via samme nettløsning får dine ansatte elektronisk tilgang til sine lønnsslipper. Det er mye å hente på å ta i bruk integrerte løsninger for økonomi, lønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner og andre personaloppgaver. Med systemer som snakker sammen og selvbetjeningsløsninger for de ansatte, kan din virksomhet oppnå store effektivitetsgevinster. 

I de fleste virksomheter går det med mye tid til personaladministrasjon. Visma Ansattportal inkluderer hver enkelt ansatt i dette arbeidet, og automatiserer rutinene knyttet til ferie, fravær, ansattopplysninger og lønnsgrunnlag. Enklere registreringsrutiner, mer effektiv datafangst og automatisk oversikt over ferieplaner og fravær gir virksomheten store tidsgevinster. 

Forenklet ferieregistrering og ferieoversikt
Med Visma Ansattportal legger de ansatte i virksomheten selv inn sine ferieønsker i den webbaserte løsningen. Registreringen gjøres raskt og effektivt av hver ansatt. Dette gjør at avdelingslederen alltid har tilgang til oppdaterte ferieplaner for sin avdeling, og lønningskontoret får korrekt informasjon fortløpende. Virksomheten kan kvitte seg med manuelle papirskjemaer eller Excel-ark som aldri er ordentlig oppdatert.

De ansatte får en god oversikt over hvor mye ferie som er tatt ut, og det blir enkelt å planlegge og holde oversikt over eget forbruk av feriedager. Hvis det skulle oppstå endringer er det enkelt å justere ferieønskene, og de ansatte registrerer selv at innvilget ferie er gjennomført. Avdelingsleder vil til enhver tid ha en oppdatert ferieplan og kan enkelt holde oversikt over bemanningen på sin avdeling.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive