Visma Travel Expense

Gjør prosessen enklere og raskere, du sparer både tid og penger. Kan brukes hvor som helst i verden, du trenger bare en nettleser

Visma Travel Expense

Utfylling og innberetning av reiseregninger er idag en tidkrevende affære. Stadige regelendringer gjør det vanskelig å følge med, og det resulterer ofte i mangelfulle eller feil utfylte reiseregninger.

Visma Travel Expense er en web-basert reiseregnings- løsning som gjør det enklere og mer effektivt å utføre alle oppgavene knyttet til registrering, attestering og godkjenning av reiseregninger. Størstedelen av reiseregningene fylles ut manuelt, men det finnes en løsning som gjør prosessen mye enklere og raskere. Med den webbaserte løsningen Visma Travel Expense for håndtering av reiseregninger og utleggsrefusjoner kan du spare tid og penger.

Integrasjoner
Å håndtere reiseregninger og utleggs- refusjoner er en naturlig del av arbeidet med lønn, økonomi og regnskap. Derfor bør systemene snakke sammen. Visma Travel Expense er integrert med lønnssystemene Visma Lønn og Unique Ansatt og økonomisystemene Visma Business og Visma Global. Med integrerte systemer føres informasjonen kun én gang, ett sted. Det reduserer dobbeltføringer og antall feilkilder.

Med full elektronisk flyt av data får alle brukere tilgang til oppdaterte data, satser og variabler. Vi tilbyr også Visma Ansattportal sammen med Visma Travel expense. Med en felles løsning for reiseregninger og utleggsrefusjoner sparer både ansatte og økonomimedarbeidere tid og ressurser, i stedet for å forholde seg til flere forskjellige verktøy, skjemaer og versjoner.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive