Økonomi - og logistikksystemer

ØonomiBistand lever økonomisystemer som omfatter funksjoner for regnskap, fakturering, logistikk, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk noe som åpner for en rekke andre muligheter. For mindre bedrifter har vi lagt vekt på brukervennlighet, oversiktlighet og god support, men beholdt alle de nødvendige funksjonene. For større virksomheter har vi lagt større vekt på fleksibilitet og å dekke funksjoner for alle virksomhetens områder.
 

VISMA.NET
Løsning legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Visma.net inkluderer et fullt sett av integrerte tjenester innen økonomi, logistikk, reiseregning, fravær og mye mer. Med en skyløsning blir den daglige driften enklere.

VISMA BUSINESS
Visma Business er ledende innenfor ressursstyring og driftsplan- legging. Brukervennlighet, driftssikkerhet og fleksibilitet har gjort Visma Business til den mest brukte ERP-løsningen i de nordiske landene.

VISMA GLOBAL
Visma Global gir deg full kontroll over bedriftens økonomi med funksjonalitet for regnskap, logistikk, time og enkel kasse. Systemet har også et kraftig rapporterings-verktøy. 

KONTAKT ØKONOMIBISTAND

Navn
Firma
E-post
Mobil
Din henvendelse