Økonomi - og logistikksystemer


Økonomisystemer

Våre økonomisystemer omfatter funksjoner for regnskap, fakturering, logistikk, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk noe som åpner for en rekke andre muligheter. For mindre bedrifter har vi lagt vekt på brukervennlighet, oversiktlighet og god support, men beholdt alle de nødvendige funksjonene. For større virksomheter har vi lagt større vekt på fleksibilitet og å dekke funksjoner for alle virksomhetens områder.

Logistikksystemer
Logistikk dreier seg om vareflyt og verdikjeder. God logistikk dreier seg om å ha gode prosesser for å styre innkjøp og lager i samspill med ordrebehandling. Våre systemer gir deg full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager. Effektiv logistikk handler like mye om økonomi som service. Det er en fin balanse å ikke ha større lager enn du må, samtidig som en vare skal være tilgjengelig og bedriften leveringsdyktig.
Våre logistikksystemer omfatter funksjoner for ordre, produksjon, lager, innkjøp, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for økonomi, CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk - noe som åpner for en rekke andre muligheter. For mindre bedrifter har vi lagt vekt på brukervennlighet og oversiktlighet og god support, men beholdt alle de nødvendige funksjonene. For større virksomheter har vi lagt større vekt på fleksibilitet og å dekke funksjoner for alle virksomhetens områder.

Økonomibistand er forhandler av disse økonomi- og logistikk systemene

Visma.net

Visma.net er en komplett og moderne forretningsløsning i nettskyen som dekker både økonomistyring, utbetalinger, fakturering og CRM.

Visma Business
Et kraftig, funksjonsrikt og fleksibelt forretningssystem som er integrert med relevante systemer er grunnlaget for effektiv forretningsdrift og økt verdiskapning.

Visma Global

Visma Global er et helhetlig økonomisystem som gir deg full kontroll over bedriftens verdier.Verktøyet har avanserte funksjoner, fra gjennomgripende multirapportering og dybdenavigering i tallmaterialet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering. Visma Global er god økonomi.

Bransjeløsninger
Etter så mange år som leverandør av ERP-systemer har vi opparbeidet oss en stor bransjekunnskap. Vi leverer systemer til de fleste bransjer. Vi vet at oversikt og kontroll er avgjørende for deg som jobber med regnskap. Derfor har vi utviklet et komplett økonomi-styringssystem i henhold til regnskapsbyråenes behov og krav.