Papirløst kontor


Elektronisk forretningsdrift handler om å ta i bruk ny teknologi for å skape nye enklere arbeidsprosesser. Elektronisk dokumentbehandling og eFaktura er eksempler på nye prosesser som vil gi bedriften betydlige gevinster i form av kostnadsreduksjon, bedre styring og kontroll. ØkonomiBistand er forhandler av disse programmene:

Visma Dokumentsenter
Har dere oversikt over alle bedriftens bilag til enhver tid? Mange virksomheter har ikke det, men bruker mye unødvendig tid på å finne og behandle bilag. Vår løsning for skanning, elektronisk flyt og attestering vil spare dere for mye arbeid.

Visma eFaktura
Visma eFaktura tar virksomheten ett steg nærmere elektronisk forretningsdrift. Løsningen kan benyttes av alle bedrifter som fakturerer varer og tjenester, både til bedriftskunder og privatpersoner.

Fakturaskanning og elektronisk dokumentflyt
Har du til enhver tid oversikt over hvor alle virksomhetens fakturaer befinner deg? Sett bort fakturaskanningen til Visma og få elektronisk tilgang til alle dine innkommende fakturaer. Fakturaene blir tilgjengelig i et brukervennlig system for elektronisk dokumentflyt.