Papirløst kontor

VISMA.NET AUTOINVOICE
Alle kan sende og motta elektronisk faktura. Visma.net AutoInvoice er inkludert i Visma.net Financials, Visma Global og Visma Business. Tjenesten gir en automatisert forretningsprosess hvor du sparer tid og penger.

VISMA.NET AUTOPAY
Visma.net AutoPay eliminerer de manuelle trinnene ved å sende og motta elektroniske betalinger. Visma.net AutoPay er inkludert i Visma.net Financials og gir en automatisert betalingsprosess hvor du sparer tid og penger. 

VISMA.NET AUTOCOLLECT
Visma AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning som er integrert med ditt økonomisystem fra Visma. Du kan dermed velge om du vil automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen.

ØB FAKTURAPOST
ØB Fakturapost gjør det mulig å motta alle former for regnskapsbilag, inkludert inngående faktura, på e-post, direkte inn i Visma Dokumentsenter uten at noen personer må være involvert.

ZDATA PAY
Vår samarbeidspartner ZData leverer løsningen som forenkler prosessen med elektroniske banktjenester mellom regnskapssystem og bank.

ZDATA CONTROL
Vår samarbeidspartner ZData lever løsningen for automatisk avstemming av alle typer konti og data.

VISMA DOKUMENTSENTER
Dette er en løsning som tilrettelegger for papirløst kontor, og forenkler behandling av regnskapsdokumentasjon. Den håndterer alle typer bilag som inngående faktura, kreditnota, og bankbilag. For alle kunder med Visma Business og Visma Global er Visma Dokumentsenter allerede installert og ferdig integrert. Det vil si at data som er lagret i økonomisystemet, også er tilgjengelig i dokumentsenteret.

VISMA.NET APPROVAL
Effektiv godkjenning av fakturaer, utlegg, feriesøknader og timelister. Med Visma.net Approval sendes alle godkjenningsoppgaver automatisk til rett person, som igjen godkjenner på nett eller mobil - når og hvor det passer dem. 

ØB REGNSKAPSARKIV
Regnskapsarkiv for Visma Dokumentsenter - oppslag og søkemulighet på all regnskapsrelatert informasjon uten direkte tilgang til regnskapssystemet eller Visma Dokumentsenter. Løsningen er ypperlig for å gi tilgang til regnskapsinformasjon for revisor, styret eller klienter av regnskapsbyråer.

 

KONTAKT ØKONOMIBISTAND

Navn
Firma
E-post
Mobil
Din henvendelse