Visma eFaktura

Ett steg nærmere elektronisk forretningsdrift, både til bedriftskunder og privatpersoner

eFaktura

Visma eFaktura tar virksomheten ett steg nærmere elektronisk forretningsdrift. Løsningen kan benyttes av alle bedrifter som fakturerer varer og tjenester, både til bedriftskunder og privatpersoner. 

En virksomhet kan spare mer enn 50% av fakturakostnadene ved å gå over til eFaktura. I forhold til papirfakturaer reduseres kostnadene knyttet til utskrifter, porto, utsendelser og registreringer.

Fakturaen kommer raskere frem og kredittiden kan kortes ned. Om 1-2 år vil de fleste bedriftskunder motta inngående fakturaer direkte inn til sine økonomisystemer – elektronisk.

Dette gir store besparelser på kjøpersiden og det er allerede i dag et krav fra mange bedrifter at leverandørene kan sende elektroniske fakturaer. 

Visma eFaktura ivaretar høyeste grad av sikkerhet og tilfredsstiller alle krav fra myndigheter og EU. 

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive