Enkeltpersonforetak /ANS /DA:
Alle våre kunder har valgt at vi utarbeider ligningspapirene. Alle ligningspapirer blir sendt elektronisk til skatteetaten via altinn.

AS:
Her er det enten regnskapskontoret eller revisor som foretar utarbeidelsen av ligningspapirer. Ligningspapirene sendes elektronisk via altinn. For alle AS må det også utarbeides et årsregnskap m/årsberetning og revisjonsberetning som skal vedtas av aksjonærene på en årlig generalforsamling. Det er naturlig at den som utarbeider ligningspapirene også utarbeider årsregnskapet. Vi kan bistå ved utarbeidelse av styrets årsberetning og selskapets generalforsamlingsprotokoll. Alle AS’er er også lovpålagt å sende inn vedtatt årsregnskap til Brønnøysund.