Tjenester

Lønn

Lønnsmodulen oppfyller de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering, og dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling. Som kunde kan du selv ordne med lønningene, men du kan også sette bort deler eller alt til oss.

Vi kan tilby hjelp til følgende:

  • Registrering av ansatte i AA-registeret (altinn)
  • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
  • Info/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (otp)
  • Utarbeidelse av timelister
  • Lønnsregistrering
  • Prosjekt og avdeling kan brukes
  • Lønnsutbetaling
  • Lovpålagt rapportering ved lønnsutbetaling
  • Kontroll og avstemminger av lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Bistand til utfylling av skjema ved permittering, oppsigelse m.m.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive