Rammevilkårene er stadig i forandring og nye regler er ikke alltid like lette å forstå. Vi har høyt fokus på å være oppdatert på gjeldende lover og regler, slik at vi kan yte full service til våre kunder.

Vi tilbyr tjenester innen:

  • Valg av selskapsform og konsernstrukturer
  • Stiftelse og avvikling av selskap
  • Omdannelse av selskap
  • Utbytte og kapitalendringer
  • Eiendomsoverdragelser
  • Arv- og gaveoverføringer
  • Råd innen skatt og avgift
  • Budsjettering og analyse
  • Andre konsulenttjenester