Som regnskapsfører er vi opptatt av at du som kunde kan få skreddersydde løsninger tilpasset din hverdag. Dette gir en fordel for begge parter, vår jobb blir enklere og dine kostnader til regnskapsfører reduseres.

Følgende gjøres innen regnskap:

  • Bilagsbehandling og bokføring
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Landbruksregnskap
  • Avstemming bank- og balanseposter
  • Innrapportering av omsetningsoppgave
  • Kvalitetssikring, kontrollarbeid og rapportering
  • Perioderegnskap m/kommentarer

Bokføre selv:
Hvis du har kompetanse til å bokføre selv, så har du mulighet for å koble deg opp mot vår serverløsning og sitte hjemme og bokføre. Les mer om dette under ”oppkobling til eget regnskap”.

Bokføring i excel-ark:
Fra 01.01.09 er det tillatt å bruke excelark som godkjent bokføring. Kravet for excel er det samme som i bokføring ellers. Det må være full sporbarhet, dvs. reskontrobruk (kunder/leverandører), teksting, bilagsnr. osv. Full sikring og oppbevaringsplikt. Denne løsningen kan være egnet for små regnskaper, men man skal kunne bokføring for å få til en tilfredsstillende løsning i excel.